Terugbetaling deel lidgeld via ziekenfonds

Verschillende ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld van uw kind terug! Hiervoor moeten natuurlijk de nodige papieren worden ingevuld. Jullie mogen deze papieren meenemen op zondag en afgeven aan iemand van de leiding. We proberen deze dan zo snel mogelijk terug te bezorgen. Gelieve de papieren wel zelf af te drukken.

Voorbeeld CM: https://www.cm.be/binaries/120/formulier%20terugbetaling_v2_tcm393-153304.pdf

Voorbeeld OZ: https://www.oz.be/vakantie/voordelen/lidgeld-jeugdbeweging#aanvragen